العلاج بالخلايا الجذعية في اوكرانيا

الخدمات

[vc_row][vc_column][cz_title bline=”cz_line_both_side” id=”cz_82510″ sk_lines=”background-color:#f5f4f4;width:8px;height:8px;top:14px;” cz_title=”” sk_overall=”margin-bottom:30px;” sk_lines_mobile=”display:none;”]

Our Services

[/cz_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][cz_content_box type=”1″ fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_58845″ sk_overall=”background-size:cover;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(245,244,244,0.5),rgba(5,91,55,0.5)),url(http://uastemcell.com/wp-content/uploads/2017/06/img3-1.jpg);border-radius:5px;” sk_back=”color:#ffffff;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(270deg,#055b37,#f5f4f4);border-radius:5px;” back_content=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.” sk_back_in=”font-size:15px;color:rgba(0,0,0,0.6);line-height:18px;width:70%;padding:30px;border-radius:5px;box-shadow:11px 11px 32px rgba(0,0,0,0.24);” link=”url:%23|||” sk_back_in_tablet=”font-size:12px;line-height:12px;” sk_overall_mobile=”margin-bottom:20px;” back_btn_title=”Learn More” sk_back_btn=”font-size:13px;color:rgba(0,0,0,0.8);font-weight:400;background-color:rgba(255,255,255,0.01);margin-top:25px;border-radius:4px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.2) inset;” sk_back_btn_hover=”color:#ffffff;background-color:rgba(0,0,0,0.15);”][cz_title id=”cz_54219″ sk_overall=”padding-top:20%;padding-bottom:20%;text-shadow:1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.2);”]

Tummy Tuck

[/cz_title][/cz_content_box][cz_gap height=”30px”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][cz_content_box type=”1″ fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_43483″ sk_overall=”background-size:cover;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(270deg,rgba(245,244,244,0.5),rgba(5,91,55,0.5)),url(http://uastemcell.com/wp-content/uploads/2017/06/img5-1.jpg);border-radius:5px;” sk_back=”color:#ffffff;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#055b37,#f5f4f4);border-radius:5px;” back_content=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.” sk_back_in=”font-size:15px;color:rgba(0,0,0,0.6);line-height:18px;width:70%;padding:30px;border-radius:5px;box-shadow:11px 11px 32px rgba(0,0,0,0.24);” link=”url:%23|||” sk_back_in_tablet=”font-size:12px;line-height:12px;” sk_overall_mobile=”margin-bottom:20px;” back_btn_title=”Learn More” sk_back_btn=”font-size:13px;color:rgba(0,0,0,0.8);font-weight:400;background-color:rgba(255,255,255,0.01);margin-top:25px;border-radius:4px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.2) inset;” sk_back_btn_hover=”color:#ffffff;background-color:rgba(0,0,0,0.15);”][cz_title id=”cz_30378″ sk_overall=”padding-top:20%;padding-bottom:20%;text-shadow:1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.2);”]

Nose Surgery

[/cz_title][/cz_content_box][cz_gap height=”30px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][cz_content_box type=”1″ fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_99697″ sk_overall=”background-size:cover;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(245,244,244,0.5),rgba(5,91,55,0.5)),url(http://uastemcell.com/wp-content/uploads/2017/06/img2-1.jpg);border-radius:5px;” sk_back=”color:#ffffff;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(270deg,#055b37,#f5f4f4);border-radius:5px;” back_content=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.” sk_back_in=”font-size:15px;color:rgba(0,0,0,0.6);line-height:18px;width:70%;padding:30px;border-radius:5px;box-shadow:11px 11px 32px rgba(0,0,0,0.24);” link=”url:%23|||” sk_back_in_tablet=”font-size:12px;line-height:12px;” sk_overall_mobile=”margin-bottom:20px;” back_btn_title=”Learn More” sk_back_btn=”font-size:13px;color:rgba(0,0,0,0.8);font-weight:400;background-color:rgba(255,255,255,0.01);margin-top:25px;border-radius:4px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.2) inset;” sk_back_btn_hover=”color:#ffffff;background-color:rgba(0,0,0,0.15);” sk_back_btn_tablet=”font-size:12px;line-height:12px;”][cz_title id=”cz_24383″ sk_overall=”padding-top:20%;padding-bottom:20%;text-shadow:1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.2);”]

Breast Implants

[/cz_title][/cz_content_box][cz_gap height=”30px”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][cz_content_box type=”1″ fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_106866″ sk_overall=”background-size:cover;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(270deg,rgba(245,244,244,0.5),rgba(5,91,55,0.5)),url(http://uastemcell.com/wp-content/uploads/2017/06/img1-1.jpg);border-radius:5px;” sk_back=”color:#ffffff;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#055b37,#f5f4f4);border-radius:5px;” back_content=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.” sk_back_in=”font-size:15px;color:rgba(0,0,0,0.6);line-height:18px;width:70%;padding:30px;border-radius:5px;box-shadow:11px 11px 32px rgba(0,0,0,0.24);” link=”url:%23|||” sk_back_in_tablet=”font-size:12px;line-height:12px;” sk_overall_mobile=”margin-bottom:20px;” back_btn_title=”Learn More” sk_back_btn=”font-size:13px;color:rgba(0,0,0,0.8);font-weight:400;background-color:rgba(255,255,255,0.01);margin-top:25px;border-radius:4px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.2) inset;” sk_back_btn_hover=”color:#ffffff;background-color:rgba(0,0,0,0.15);”][cz_title id=”cz_61636″ sk_overall=”padding-top:20%;padding-bottom:20%;text-shadow:1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.2);”]

Buttock Augmentation

[/cz_title][/cz_content_box][cz_gap height=”30px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][cz_content_box type=”1″ fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_17993″ sk_overall=”background-size:cover;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(245,244,244,0.5),rgba(5,91,55,0.5)),url(http://uastemcell.com/wp-content/uploads/2017/06/img6-1.jpg);border-radius:5px;” sk_back=”color:#ffffff;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(270deg,#055b37,#f5f4f4);border-radius:5px;” back_content=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.” sk_back_in=”font-size:15px;color:rgba(0,0,0,0.6);line-height:18px;width:70%;padding:30px;border-radius:5px;box-shadow:11px 11px 32px rgba(0,0,0,0.24);” link=”url:%23|||” sk_back_in_tablet=”font-size:12px;line-height:12px;” sk_overall_mobile=”margin-bottom:20px;” back_btn_title=”Learn More” sk_back_btn=”font-size:13px;color:rgba(0,0,0,0.8);font-weight:400;background-color:rgba(255,255,255,0.01);margin-top:25px;border-radius:4px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.2) inset;” sk_back_btn_hover=”color:#ffffff;background-color:rgba(0,0,0,0.15);”][cz_title id=”cz_43295″ sk_overall=”padding-top:20%;padding-bottom:20%;text-shadow:1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.2);”]

Liposuction

[/cz_title][/cz_content_box][cz_gap height=”30px”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][cz_content_box type=”1″ fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_23406″ sk_overall=”background-size:cover;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(270deg,rgba(245,244,244,0.5),rgba(5,91,55,0.5)),url(http://uastemcell.com/wp-content/uploads/2017/06/img4-1.jpg);border-radius:5px;” sk_back=”color:#ffffff;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#055b37,#f5f4f4);border-radius:5px;” back_content=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.” sk_back_in=”font-size:15px;color:rgba(0,0,0,0.6);line-height:18px;width:70%;padding:30px;border-radius:5px;box-shadow:11px 11px 32px rgba(0,0,0,0.24);” link=”url:%23|||” sk_back_in_tablet=”font-size:12px;line-height:12px;” sk_overall_mobile=”margin-bottom:20px;” back_btn_title=”Learn More” sk_back_btn=”font-size:13px;color:rgba(0,0,0,0.8);font-weight:400;background-color:rgba(255,255,255,0.01);margin-top:25px;border-radius:4px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.2) inset;” sk_back_btn_hover=”color:#ffffff;background-color:rgba(0,0,0,0.15);”][cz_title id=”cz_62335″ sk_overall=”padding-top:20%;padding-bottom:20%;text-shadow:1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.2);”]

Face Lift

[/cz_title][/cz_content_box][cz_gap height=”30px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”70px” id=”cz_14611″ height_tablet=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][cz_title bline=”cz_line_both_side” id=”cz_48380″ sk_lines=”background-color:#f5f4f4;width:8px;height:8px;top:14px;” cz_title=”” sk_overall=”margin-bottom:20px;” sk_lines_mobile=”display:none;”]

Before After

[/cz_title][vc_column_text]

Plastic surgery is a surgical specialty involving the restoration, reconstruction, or alteration of the human body. It includes cosmetic or aesthetic surgery, reconstructive surgery, craniofacial surgery, hand surgery, microsurgery, and the treatment of burns.

[/vc_column_text][cz_gap height=”10px”][cz_before_after image_2=”326″ image_1=”325″ id=”cz_67672″ sk_overall=”border-radius:5px;” sk_handle=”color:#f5f4f4;background-color:#ffffff;”][cz_gap height=”60px” id=”cz_28910″][cz_button title=”View Our Gallery” btn_position=”cz_btn_center” sk_button=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(45deg,#f5f4f4,#055b37);margin-bottom:30px;border-radius:5px;” effect=”cz_btn_fx_7″ icon=”fa fa-th” link=”url:%23|||” id=”cz_13694″ sk_hover=”color:#ffffff;” sk_icon=”border-radius:5px;” sk_button_mobile=”font-size:13px;”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]